پاورپوینت انگیزش در کار ویژه مدیران پایه

پاورپوینت انگیزش در کار ویژه مدیران پایه

پاورپوینت انگیزش در کار ویژه مدیران پایه

 

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت انگیزش در کار ویژه مدیران پایه

فرمت فایل : پاورپوینت

قابل ویرایش

تعداد اسلایدها :     68    اسلاید

فهرست مطالب

انگیزش

تعریف انگیزش

نمودار رابطه بین انگیزه ، رفتار و هدف

شکل ساده فرآیند انگیزش

نیاز

سائق

مشوق

انگیزه های ابتدایی

انگیزه های عمومی

تعدادی از انگیزه های عمومی

فرق انگیزه های ابتدایی با عمومی

انگیزه دلبستگی

انگیزه های ثانوی

انگیزه قدرت

انگیزه پیشرفت

ویژگی های افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا

انگیزه پیوستگی

انگیزه ایمنی

راه های تأمین انگیزه ایمنی

انگیزه مقام

انواع نظریه های انگیزش

تئوری های محتوایی انگیزش کار

مهم ترین مدلهای محتوایی

سلسله مراتب نیازهای مازلو

ویژگی های تئوری مازلو

تئوری  x وy

پیش فرض های تئوری x

مفروضات تئوریy

انسان بالغ آرجریس

ویژگی های افراد نابالغ

عوامل بهداشتی

مشاغل انگیزشی از نظر هرزبرگ

تئوری اسناد

ابعاد مؤثر در نوع اسناد

خطای خود خدمتی

بخشی از اسلایدها :

تعریف انگیزش

فرآیندهایی که رفتار شخص را نیرو می بخشد و آن را جهت دستیابی به اهدافی هدایت می نماید.

فرق انگیزه های ابتدایی با عمومی

انگیزه های ابتدایی در صدد کاهش تنش یا تحریک هستند ولی انگیزه های عمومی ، در صدد افزایش محرک می باشند و بدین جهت به آنها انگیزه های محرک گفته می شود.

انگیزه مقام

مقام یعنی رتبه نسبی فرد در گروه ، سازمان یا جامعه. افرادی که به دنبال سمبلهای مادی مقام ، مثل لباس فاخر ، اتومبیل لوکس ، و . . . هستند ، دارای این انگیزه می باشند.

انواع نظریه های انگیزش

1- نظریه های محتوایی ( Content  theories )

2- نظریه های فرآیندی ( Process  theories )

تئوری های محتوایی انگیزش کار

این تئوری ها سعی می کنند عواملی را که در انسان ایجاد انگیزش می کنند ، شناسایی و مشخص نمایند.